Thời gian giữ màu của chân mày còn phụ thuộc vào kinh nghiệm điêu khắc của kỹ thuật viên