Master Hương Trà là người trực tiếp giảng dạy các khóa học phun xăm điêu khắc chân mày cho học viên