Học viên của Hương Trà tham dự sự kiện phun xăm thẩm mỹ lớn nhất Việt Nam